SME Prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ

6 500  vč. DPH

Pro přihlášení na školení postupujte takto:

 1. Nejprve vyberte možnost z nabízených termínů na vámi vybrané školení. Po otevření nabídky s termíny školení si vyberte termín školení. V detailech jednotlivých termínů se zobrazí upozornění na minimální počet přihlášených posluchačů potřebný pro uskutečnění školení a informace o počtu volných míst na Vámi vybraný termín.
 2. Zadejte Jméno a příjmení účastníka + Email účastníka (na tuto adresu vám přijde email, který potvrzuje správné přihlášení do systému), Datum narození účastníka (vyplňujte s lomítkem /, nebo bez mezer), Číslo SME kmenové.
 3. Klikněte na políčko „Přihlásit se“. Tímto krokem vložíte účastníka do „košíku“ v pravém horním rohu.
 4. Nadále můžete pokračovat s přihlášením dalších osob na stejný kurz nebo zcela odlišný. Doporučujeme účastníky evidovat zároveň na ZKOUŠKY nebo PŘEZKOUŠENÍ k jednotlivým Základním nebo Prohlubovacích kurzům, obdobným způsobem.
 5. Pokud jste dokončili všechny objednávky, klikněte na „košík“ v pravém horním rohu.
 6. Zobrazí se vám „Rekapitulace objednaných kurzů“. Zde můžete zkontrolovat všechny své zadané údaje o účastnících. Případně můžete z košíku kdykoliv odstranit položku, kterou nechcete evidovat, za pomocí „červeného křížku“ umístěného vždy vlevo vedle konkrétní položky.
 7. Pokud jste si jisti, že nebudete další kurzy objednávat, klikněte na políčko „Dokončit objednávku“.
 8. Zobrazí se vám „Údaje pro přihlášení“, : Fakturační údaje. Vyplňte prosím Název firmy, Adresu ulice, Město, PSČ, Telefon, Emailovou adresu na fakturační oddělení (na tuto adresu přijde fakturační email s údaji o úhradě kurzu), IČ, DIČ, případně Poznámky k objednávce (zde můžete uvést jakýkoliv váš požadavek (např.: Žádám o ubytování…).
 9. Pokud jste si jisti, že jste s objednávkou hotovi, klikněte na políčko „Objednat“.
 10. Tímto jste nezávazně objednali kurz. Emailem vám přijde potvrzující email o správně vykonané objednávce. Tuto objednávku můžete zrušit až 11 dnů před konáním kurzu.
 11. Fakturační email přijde na adresu, kterou jste uvedli do fakturačních údajů, cca 8 dnů před konáním kurzu.
Vyčistit
 Kč

STK TÜV NORD Czech, s.r.o.
Skorkovská 1537
198 00 Praha 14-Černý Most

 

SME Prohlubovací kurz - školení 

ÚČEL KURZU:

„SME-Prohlubovací kurz – školení“ je určen pro držitele profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na měření emisí, kteří si potřebují prodloužit platnost tohoto profesního osvědčení.

OBSAH KURZU:

Učební osnova prohlubovacího kurzu je stanovena v Příloze č. 16 (písmenu b) ) vyhlášky č. 211/2018 Sb..

Prohlubovací kurz je rozdělen na tyto dvě části:

 1. Školení v délce 2 dny (nejméně 16 hodin),
 2. Závěrečné přezkoušení (1 den)

OTÁZKY K ZÁVĚREČNÉMU PÍSEMNÉMU PŘEZKOUŠENÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH MINISTERSTVA DOPRAVY ZDE. 

Upozornění:

„SME Prohlubovací kurz – školení“neobsahuje část s názvem : Závěrečné přezkoušení.

Na „SME Prohlubovací kurz – přezkoušení“ je nutné se přihlásit samostatně, a to ve vyhlášených termínech viz. "SME-Prohlubovací kurzy – přezkoušení“!

K ORGANIZACI KURZU

Každý „SME-Prohlubovací kurz – školení“ probíhá v těchto časech (cca):

08:00 – 08:30 - prezence posluchačů na učebně,

08:30 – 16:00 - výuka s přestávkami

POTŘEBNÉ DOKLADY

Při prezenci je nutné předložit:

1) platný doklad o totožnosti (občanský průkaz případně jiný na roveň občanskému průkazu postavený doklad o totožnosti),

2) originál profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na měření emisí (je možné oskenovat obě strany osvědčení a "scan" přiložit  k objednávce školení -viz. pole pro vložení souborů ve formuláři s daty pro MD a daty pro fakturaci)

Na „SME Prohlubovací kurz“ nelze přijmout posluchače, pokud není prokazatelně doloženo/ověřeno proplacení poplatku za účast v „SME - Prohlubovacím kurzu“. 

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ POSLUCHAČE

- psací potřeby + blok na záznamy,

- zákon č.56/2001 Sb. včetně jeho prováděcí vyhlášky č. 211/2018 Sb.,

- soubor otázek vydávaný MD ČR pro přezkoušení mechaniků měření emisí,

- metodický pokyn pro měření emisí,

- pro praktickou část školení vhodné oblečení a obuv.

CENA KURZU

SME Prohlubovací kurz – školení:………………….6 500,0 Kč (včetně DPH 21%)

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Cena zahrnuje náklady na občerstvení (2x Coffee break).
Oběd si zajišťují účastnící kurzu individuálně.
Pitný režim v průběhu školení je zajištěn v učebně automatem na pitnou vodu.
Ubytování si zajišťují účastnící kurzu individuálně.

 

 

Další informace

Termín 2024

27. – 28. 2, 26. – 27. 3., 9. – 10. 4., 14. – 15. 5., 11. – 12. 6, 30. – 31. 7, 10. – 11. 9, 8. – 9. 10, 5. – 6. 11, 10. – 11. 12