Časté dotazy

K "předregistraci" uživatelů CISSTK -(2): Absolvoval jsem "školení CISSTK" a dosud nemám vydáno "osvědčení obsluhy CISSTK" a nemám tedy uživatelské jméno ani heslo pro práci v CISSTK. Před připojením pracoviště SME do CISSTK však musím v CISSTK uskutečnit tzv. "předregistraci" uživatelů CISSTK z naší SME. Koho na Ministerstvu dopravy mám požádat o přidělení údajů pro vstup do CISSTK pro provedení požadované "předregistrace" uživatelů CISSTK?

Dobrý den,
o vstupní údaje do CISSTK je nutné požádat pracovníky Ministerstva dopravy.
Konkrétně lze požádat tyto pracovníky:
1)
pana ing.Jaromíra Pechu.
Kontaktní údaje:
e-mail: jaromir.pecha@mdcr.cz
telefon: 225 131 491
mobil: 702 185 738
2)
pana Bc. Pavla Noska
e-mail: pavel.nosek@mdcr.cz
telefon: 225 131 507
mobil: 702 025 301
3)
pi. Mgr. Milenu Machalovou
e-mail: milena.machalova@mdcr.cz
telefon: 225 131 509
mobil: 725 037 595
4)
pana Mgr. Michala Kadlece
e-mail: michal.kadlec@mdcr.cz
telefon: 225 131 508

S pozdarevm
ing.Grosser Norbert

Od kdy se musí pracoviště SME připojit k CISSTK?

Do 1.listopadu 2017.

Bude se na pracovištích měření emisí provádět focení vozidel?

Ano.

Musí mít každý mechanik měření emisí školení CISSTK?

Pokud bude na stanici měření v rámci její provozní doby vždy přítomen alespoň jeden pracovník, který bude mít osvědčení pro práci v CISSTK (absolvoval školení CISSTK)  a přijímaná vozidla bude do CISSTK zadávat tak ostatní mechanici mít školení CISSTK nemusí. Vedoucí SME však školení CISSTK bude muset mít vždy. (Naše odpověď vychází z konzultací uskutečněných na MD ČR).   

Jsou někde sepsané požadavky potřebné pro napojení SME do CISSTK?

Ministerstvo dopravy vydalo na svých stránkách materiál s názvem: Požadavky na dovybavení SME pro zapojení do CISSME. Odkaz na materiál: http://mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/SME/SME-CIS-Stanice-mereni-emisi   

(Poznámka TÜV NORD = pro plně funkční systém bude potřeba doplnit pracoviště SME ještě minimálně o tyto prvky:

  • propojení měřících přístrojů do  CISSTK (Pouhé připojení měřícího přístroje resp. jeho PC s internetem nemusí stačit pokud přístroj “neumí” předávat data z měření do CISSTK. Software přístroje musí být přizpůsoben pro komunikaci s CISSTK. Pokud tomu  tak není je třeba obstarat si externí software, který komunikaci zabezpečí),
  • systém vytváření fotodokumentace vozidla, zabezpečení čtení čárových kódů „mechaniků“ a „zakázek“ (do CISSTK vložených vozidel).      
Nabízíte školení CISSTK. Je toto školení vhodné i pro pracovníky stanic měření emisí?

Ptáte se velice dobře. Pravděpodobně víte, že nejpozději od prosince 2017 budou muset všechna pracoviště stanic měření emisí (dále jen „SME“) vydávat protokoly o měření emisí jedině cestou aplikace CISSTK… no a to znamená, že příslušný pracovník SME, který bude na pracovišti SME obsluhovat CISSSTK bude muset získat příslušné osvědčení pro práci v CISSTK. Ale vraťme se k Vaší otázce…..ano námi nabízená školení CISSTK budou nabízet i část popisující práci pracovníků SME v CISSTK.

Provozujeme stanici měření emisí. Kdo bude muset mít školení CISSTK?

1. Pracovník, který bude za Vaše pracoviště vstupovat do CISSTK. Tím pracovníkem může být mechanik nebo případně ( u větších pracovišť SME nebo SME propojených s STK) operátor/ka zabezpečující příjem na STK a SME.

2. Vždy bude muset mít školení CISSTK vedoucí SME. Vedoucí SME je jediný, kdo má právo v rámci Vašeho pracoviště SME (ze své role přidělené mu v CISSTK) přidělovat jednotlivým mechanikům SME tzv. „osobní čárové kódy“. Tento kód bude každý mechanik potřebovat pro práci na pracovišti SME. Jednou přidělený „osobní čárový kód“ je nepřenosný a platí neomezenou dobu. Osobní čárový kód platí pro práci pouze v té SME na které byl OČK přidělen a kde bude mechanik provádět měření emisí vozidel.

Mám osvědčení pro práci v CISSTK , ale na školení pro získání tohoto osvědčení jsme byli seznámení pouze z částí potřebnou pro stanice technických kontrol. Nyní budu pracovat jako operátor na SME. Musím znovu absolvovat školení pro obsluhu CISSTK? Pokud ne, kde se dozvím, co je v CISSTK pro SME nového a jak se to ovládá?

Pokud již máte „osvědčení pro práci v „CISSTK“ tak i když Vámi absolvované školení neobsahovalo seznámení s částí CISSTK určenou pro SME nemusíte absolvovat žádné další školení CISSTK.

 

Pokud se ptáte kde „se tedy“ dozvíte co bude obsahovat část CISSTK pro SME, tak určitě to bude v „uživatelské příručce uživatele CISSTK“, ale pokud chcete sledujte i naše stránky ……budeme se snažit po definitivním odladění „CISSTK/SME“ informovat pracovníky SME o práci v CISSTK se zaměřením na oblast SME.

Již nyní se domníváme, že ovládání CISSTK v části určené pro SME nebude nijak náročné.

Provozuji SME. Od 1.6.2017 mě jako provozovateli SME stanovil zákon č.56/2001Sb. v platném znění povinnost do 5-ti měsíců se „připojit k CISSTK“. Do jednoho měsíce od data připojení musíme začít všechna data z měření emisí zadávat do CISSTK a z tohoto systému i tisknout protokoly o měření emisí. Moje otázka zní: Stačí mě vyškolit vybrané pracovníky SME v CISSTK a po napojení na CISSTK ze strany Ministerstva dopravy už budeme moci ihned začít dodávat data z měření emisí do CISSTK a tisknout z CISSSTK i protokoly o měření emisí?

Dobrý den….to by bylo super, ale není to tak jednoduché..

 

Potřebujete ještě zabezpečit toto:
Propojení měřících přístrojů na pracovišti SME s CISSTK ….Je třeba se informovat u výrobce/dodavatele Vašich měřících přístrojů zda má připraven upgrade softwaru měřících přístrojů, který zabezpečí předání všech dat do CISSTK. Předávaná data musí zjednodušeně napsáno obsahovat minimálně tato data (samozřejmě v rozsahu dle stanové „Metodiky pro měření emisí“ atd.):

a) data z měření emisí

b) data obsahující fotodokumentaci přítomnosti vozidla na pracovišti SME,

c) data o záznamech mechanika (viz. „Metodika pro měření emisí“ atd.).

Pokud Váš dodavatel měřících přístrojů upgrade softwaru nenabízí je třeba se obrátit na dodavatele softwaru, který toto propojení mezi přístroji a CISSTK zprostředkuje.

Hardware a softwarové zabezpečení vytváření fotodokumentace přítomnosti vozidla na pracovišti měření emisí. (Lze předpokládat, že bude vypsán i požadavek na archivaci vytvářené fotodokumentace přímo na pracovištích SME. Tento požadavek však dosud vypsán ze strany Ministerstva dopravy nebyl – stav k 16.7.2017)

Hardwarové zabezpečení čtení „osobních čárových kódů“ mechaniků a „zakázek“ (každé vozidlo na příjmu SME bude nejprve zapsáno do aplikace CISSTK, kde mu bude /„této zakázce“ ještě před zahájením měření emisí přidělen jedinečný čárový kód. (Čtečka čárových kódů nebo vhodný „chytrý telefon“.)

Věříme, že budou společnosti, které budou dodávat vše tzv. na klíč. Nabídka se určitě po „definitivním doladění“ verze CISSTK rozšířené i o oblast SME rozšíří a my se budeme snažit na našich stránkách o vznikajících možnostech informovat.