Problematická implementace některých kapitol IATF v návaznosti na často vyskytované neshody při auditech

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Problematická implementace některých kapitol IATF v návaznosti na často vyskytované neshody při auditech

Cena: 7 500,- Kč (9 075,- Kč vč. DPH)
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín: 29. 1. 2019
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

pro všechny, kteří se podílejí na tvorbě, zlepšování a aktualizacích systému managementu kvality, provádějí interní nebo externí audity, nebo vystupují v roli auditovaných.

Požadavky na vzdělání:

znalost požadavků normy ISO/TS 16949:2009.

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Po skončení semináře získá každý účastník osvědčení o absolvování semináře.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře
  • Statistika neshod kritických NC 1 a nekritických nc2 z TRA auditů
  • Problémové oblasti (např. kontext organizace, přezkoumání systému managementu, vstupy pro přezkoumání systému managementu, výstupy z přezkoumání, personalistika, obchod, vývoj procesu, výroba, údržba..)
  • Řízení neshodných výrobků – analýzy příčin, systémová opatření k nápravě
  • Reklamace- analýzy příčin, 8D reporty
  • Zlepšování (metody, motivace pro zlepšení, efektivnost procesu)
  • Řešení odchylek definovaných při certifikačních a kontrolních auditech (okamžitá opatření, analýza kořenových příčin, stanovení systémových opatření k odstranění kořenových příčin, ověření efektivnosti ON)

Diskuse:

Posouzení postupu  řešení konkrétních případů neshod prezentovaných účastníky školení. 

Přednášející
Tým lektorů TÜV NORD (Ing. Tomáš Staněk, Ing. Miloslav Urban)
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář