Přeškolení interních auditorů na normu EN ISO 9001:2015

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Přeškolení interních auditorů na normu EN ISO 9001:2015

Cena: 3 000 Kč (3 630 Kč vč, DPH)
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín: 11. 12. 2018 PRAHA
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

interním auditorům, představitelům managementu systému kvality, pro pracovníky útvarů kvality, kteří jsou kvalifikováni k provádění auditů podle EN ISO 9001:2015.

Cíl semináře:

rozšíření znalostí výše uvedených pracovníků o požadavky nové revize pravidel EN ISO 9001:2015 pro provádění auditů.

Požadavky na vzdělání:

Je předpokladem, že účastník školení je vlastníkem certifikátu interního auditora pro normu EN ISO 9001:2008.

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Každý účastník obdrží certifikát s tříletou platností opravňující ho provádět interní audity ISO 9001 a potvrzujícím jeho účast na tomto školení.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře
  • Srovnání požadavků na systém managementu jakosti ISO 9001 – stručný přehled stavu revize normy,
  • důvody velké revize EN ISO 9001:2015 dle ISO/TC 176/SC 2 (Quality Systems),
  • významné změny dle ISO/TC 176/SC 2,
  • zavedení pojmu riziko jako dopad nejistot na systém,
  • taktika a technika auditování, EN ISO 19011,
  • TEST.
Přednášející
Mgr. Viktor Šaroch – lead auditor, lektor
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz