INDIAN BOILER REGULATION (IBR)

Pozvánka a objednávkový formulář na konferenci INDIAN BOILER REGULATION (IBR)

Jediná konference v Evropě na téma

 

INDIAN BOILER REGULATION (IBR)

 

Vážená paní / Vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci, která je určena pro všechny výrobce kotlů, částí kotlů nebo materiálů pro tlakové části, kteří chtějí exportovat do Indie či dodávat materiál pro tlakové části kotlů určených pro indický trh.

Konference je zaměřena na praktické zkušenosti s IBR.

Realizována pod ZÁŠTITOU

Ministerstva obchodu a průmyslu
, které nastíní současnou situaci na indickém trhu a možnosti uplatnění.

Konference je přednášena v anglickém jazyce, s českým překladem!
Přihlášky zasílejte nejpozději 20 dnů před konáním konference.
UPOZORŇUJEME! Kapacita sálu je omezena (max. počet: 80 zúčastněných). Děkujeme za pochopení.

Cena: 12.000,- Kč (14.520,- Kč vč, DPH)
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, 2x oběd, osvědčení a podklady k přednáškám)

Termín:

09. – 10. 04. 2019 PRAHA

Místo konání: Hotel Don Giovanni – Vinohradská 157a, 130 20 Praha 3; zasedací místnost Zerlina + Donna Elvira + Donna Anna.

Cena za parkování: 500,- Kč vč. DPH / den / automobil

Přeprava z letiště Václav Havel: Na vyžádání lze objednat hotelové Taxi: které, bude hrazeno přímo hotelové taxi službě; Cena: 700,- Kč vč. DPH / automobil

Ubytování: Ubytování v hotelu Don Giovanni si můžete rezervovat až do 13. 09. 2018, poté nemůžeme zaručit volnou kapacitu lůžek. Cena 2.012,- Kč vč. DPH / pokoj / noc, vč. snídaně

 

 

Základní informace
Konference je přednášena v anglickém jazyce, s možností českého překladu, který je pro účastníky ZDARMA!

Co je to IBR?

IBR jsou Indické předpisy pro návrh, materiály, výrobu, inspekci, zkoušení a registraci kotlů a jejich částí.

Co IBR zahrnuje?

Pokud se chce výrobce kotlů, či jejich částí, včetně potrubních systémů, armatur, tlakové výstroje, bezpečnostní výstroje a materiálů, které se používají pro kotle nebo jejich části (plechy a ploché výrobky, tyče, odlitky, výkovky, fitinky…), uplatnit na indickém trhu, musí zajistit jejich soulad s požadavky IBR. Mezi základní požadavky IBR patří požadavky na návrh, materiály a jejich inspekce, výrobu, inspekci během výroby, zkoušení a kontrolu, kontroly a inspekce během montáže a registrace dokompletovaného kotle.

Jaký je cíl konference?

Cílem této konference je obeznámit účastníky s technickými a procesními požadavky IBR a zároveň účastníkům podat informace o legislativních požadavcích v Indii na kotle, jejich části a materiály.

Dozvíte se, jak identifikovat požadavky IBR a jak je vhodně implementovat. Uslyšíte informace týkající se materiálových požadavků IBR a použití materiálu podle zahraničních kódů a norem (EN, ASME, ASTM). Zjistíte, jaké formuláře IBR je třeba použít pro konkrétní zařízení, materiály a vybavení.

Nedílnou součástí konference jsou také požadavky v oblasti svařování, NDT zkoušení, zkoušení a v neposlední řadě inspekce příslušnou IBR Inspekční Autoritou.

 

Po absolvování konference získá každý účastník osvědčení o absolvování konference (AJ).

Program konference

1.   den – 30. 10. 2018

 

Čas Téma Přednášející
08:00 – 08:30 Registrace
08:30 – 08:45 Zahájení konference Ing. J. Weinfurt + Ing. D. Duba TÜV NORD Czech
08:45 – 09:15 Obchodní příležitosti v indickém sektoru energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu
09:15 – 09:50 Podpora a rozvoj podnikání v česko-indickém obchodě

·         Zkušenosti a běžné problémy

·         Statistika

Czech Trade
Česká agentura na podporu obchodu
09:50 – 10:00 Přestávka na kávu
10:00 – 10:40 Zákon a předpisy pro kotle v Indii – poslední stav a zprávy od Central Boiler Board

·         Stručná historie Indian Boilers Act a IBR

·         Požadavky na výrobce materiálů a zařízení

·         Omezení použití, úloha CBB a státních inspektorátů

Mr. A. Mondal
Mr. M. GodseTÜV NORD India
10:40 – 12:00 Jak identifikovat požadavky IBR v smluvních dokumentech

·         IBR v poptávkách, nabídkách a smlouvách jako zákonný požadavek

Mr. A. Mondal
Mr. M. GodseTÜV NORD India
12:00 – 12:45 Oběd
Všichni účastníci konference jsou zváni na oběd
12:45 – 13:30 Indian Boiler Regulations – Synopse. Jak používat IBR a identifikovat požadavky

·         Obecné požadavky

·         Definice

·         Struktura předpisů

Mr. A. Mondal
Mr. M. GodseTÜV NORD India
13:30 – 14:30 IBR Návrh a bezpečnostní koncept

·         Obecné zásady návrhu IBR

·         Koeficienty bezpečnosti

·         Výběr materiálu

Mr. A. Mondal
Mr. M. GodseTÜV NORD India
14:30 – 14:40 Přestávka na kávu
14:40 – 15:40 Materiálové požadavky IBR a použití materiálu podle zahraničních kódů a norem (EN, ASME, ASTM)

·         Běžný materiál používaný pro tlakové části velkých, středních a malých kotlů

·         Důležité materiálové požadavky IBR

·         Požadavky na materiál IBR versus EN, ASTM a ASME

·         Well known manufacturers

Mr. A. Mondal
Mr. M. GodseTÜV NORD India
15:40 – 16:30 IBR předpisy týkající se návrhu a způsobu, jakým lze zahraniční kódy a normy použít k dodržování požadavků IBR

·         Důležité předpisy IBR vztahující se k návrhu tlakově namáhaných částí

·         IBR a další související mezinárodní kódy a předpisy

·         IBR versus EN 12 952 a ASME BPV kódy, Section I

Mr. A. Mondal
Mr. M. GodseTÜV NORD India
16:30 – 17:10 Diskuse + Krátký kvíz

Otázky a odpovědi

Mr. A. Mondal
Mr. M. GodseIng. D. DubaTÜV NORD
Konec konference

 

2. den – 31. 10. 2018

Čas Téma Přednášející
08:30 – 10:00 Návrh a aplikace

·         Tlaková výstroj kotlů a potrubních systémů

·         Příklady posouzení návrhu – ventily, ohyby
a kolena…, balené kotle, tepelné výměníky…

Mr. A. Mondal
Mr. M. GodseTÜV NORD India
10:00 – 10:10 Přestávka na kávu
10:10 – 11:00 Jaké IBR Forms budou použity pro konkrétní zařízení, materiály a fitinky?

·         Přehled požadovaných IBR Forms

·         Jak používat různé IBR Forms, kdy, kde a jak je připravit

·         Příklady IBR Forms – např. balené kotle, výměníky tepla, armatury, odlitky, apod.

Mr. A. Mondal
Mr. M. GodseTÜV NORD India
11:00 – 12:00 Jak identifikovat požadavky na výrobu, inspekce a zkoušení

·         Způsobilost výrobce, well known manufact.

·         NDE, PWHT – výrobní inspekce

·         Appendix – J

·         Důležité požadavky pro kontrolu

Mr. A. Mondal
Mr. M. GodseTÜV NORD India
12:00 – 12:45 Oběd
Všichni účastníci konference jsou zváni na oběd
12:45 – 13:20 Požadavky na svařování

·         Pracovní zkoušky

·         Výrobní zkušební desky

·         Appendix – J

·         Důležité požadavky pro kontrolu

Mr. A. Mondal
Mr. M. GodseTÜV NORD India
13:20 – 13:50 Požadavky na materiál plniva svařování

·         Certifikace elektrod a přídavného materiálu pro svařování

Mr. A. Mondal
Mr. M. GodseTÜV NORD India
13:50 – 14:00 Přestávka na kávu
14:00 – 14:30 Požadavky na armatury a armatury kotle

·         Důležité informace pro inženýrské firmy

·         Vnitřní potrubí kotle

·         Vnější potrubí kotle

Mr. A. Mondal
Mr. M. GodseTÜV NORD India
14:30 – 15:10 Diskuse + Krátký kvíz

Otázky a odpovědi

Mr. A. Mondal
Mr. M. GodseIng. D. DubaTÜV NORD
Konec konference

 

Přednášející
Mr. A. Mondal – Inspektor TÜV NORD India
Mr. M. Godse – Inspektor TÜV NORD India
Ing. David Duba – Inspektor TÜV NORD Czech
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

 

Objednat konferenci