FMEA praktický přístup

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář FMEA praktický přístup

Cena: 3 267 Kč vč. DPH, tj.: 2 700 Kč bez DPH
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

vedoucím projektů, členům projektového týmu, vedoucím pracovníkům a všem dalším pracovníkům z oblasti vývoje, testování, plánování, výroby a managementu kvality, tedy všem, kteří se podílejí na provádění analýz FMEA ve fázi návrhu produktu, návrhu procesu a na udržování a aktualizaci FMEA v průběhu životního cyklu produktu.

Cíl semináře:

Účastníci si prakticky procvičí aplikaci základních znalostí metodiky FMEA na konkrétních příkladech z praxe a získají přehled o významu této metody jak pro výrobu, tak pro služby. Dozví se, jak metodu FMEA aplikovat v konstrukci, výrobě, procesech, službách a budou mít možnost konzultovat s odborníkem praktické situace z praxe.
Proškolením celé skupiny pracovníků, kteří se podílejí na vzniku nového výrobku, lze zvýšit využití FMEA analýzy v praxi, což přispívá ke snížení nákladů na vady a reklamace, jakož i odchylek a neshod při zákaznických auditech.

Požadavky na vzdělání:

Tento seminář předpokládá základní znalost metodiky FMEA a také předpokládá, že si účastníci připraví konkrétní projekty ze svých společností

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Po absolvování semináře získá každý účastník certifikát o absolvování kurzu.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře

Začátek školení od 09:00

  • Praktická aplikace DFMEA – procvičování základních znalostí konstrukční a procesní FMEA formou workshopů na konkrétních příkladech účastníků

Konec školení v 16:00

Přednášející
Ing. Ota Ohlídal lead auditor, lektor

Lukáš Domin lead auditor, lektor
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz