Efektivní využití metrologie z pohledu požadavků IATF

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Efektivní využití metrologie z pohledu požadavků IATF

Cena: 7 500,- Kč (9 075,- Kč vč. DPH)
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín: 28. 1. 2019
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

pro všechny, kteří se podílejí na tvorbě, zlepšování a aktualizacích systému managementu kvality, provádějí interní nebo externí audity, nebo vystupují v roli auditovaných.

Požadavky na vzdělání:

znalost požadavků normy ISO/TS 16949:2009.

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Po skončení semináře získá každý účastník osvědčení o absolvování semináře.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účastníků: 5/25

Program semináře
 • Požadavky standardů ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016 na zdroje pro monitorování a měřen
 • Výstupy z návrhu výrobního procesu (Plány kontroly a řízení, Parametry produktu a parametry procesu, Zvláštní charakteristiky produktu a výrobního procesu, Metody měření parametrů produktu a parametrů procesu, Statistická regulace procesu)
 • Analýzy systému měření (atributivní a neatributivní)
 • Aplikace metodik MSA
 • Způsobilost měřidel
 • Stanovení požadavků na přesnost měřidel s ohledem na jejich praktické použití
 • Návaznost měření
 • Kalibrace a ověřování měřidel
 • Konfirmace měřidel
 • Požadavky na interní a externí  laboratoře pro provádění kalibrací měřidel
 • Záznamy o kalibraci

Diskuze:

Prezentace  nejčastějších neshod v oblasti metrologie z certifikačních TRA auditů. 

Přednášející

Tým lektorů TÜV NORD (Ing. Jiří Panáček, Ing. Miloslav Urban)

Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář